Welkom


Algaandeweg...Praktijk voor biografische ouderschapscoaching


Rouw- en verliescoaching


Veerkracht verhogen bij ouders en kinderen


In de huidige tijd is het een uitdaging om overeind te blijven, zowel voor de ouders als voor kinderen en jongeren....

Het verhogen van de veerkracht kan hierbij helpen

nieuw aanbod:   Expeditie Veerkracht

- individuele trajecten  

- trajecten in kleine groepjes 

- zowel voor kinderen, jongeren, ouders en kind samen 

Expeditie Veerkracht    nieuw 

Algaandeweg

naar goed genoeg

ouderschap


Gericht naar  ouders, plusouders, pleegouders en adoptieouders, kortom allen die een opvoedingsrol opnemen tav een kind
Algaandeweg

naar een nieuwe betekenis van verlies


Zoals het water zijn weg vindt in de bedding van de rivier naar de zee

Zo vinden verdriet en gemis langzaam hun weg in de verdere stroom van het leven