Welkom


Algaandeweg...Praktijk voor biografische ouderschapscoachingRouw- en verliescoaching

Algaandeweg

naar goed genoeg

ouderschap


Gericht naar  ouders, plusouders, pleegouders en adoptieouders, kortom allen die een opvoedingsrol opnemen tav een kind
Algaandeweg

naar een nieuwe betekenis van verlies


Zoals het water zijn weg vindt in de bedding van de rivier naar de zee

Zo vinden verdriet en gemis langzaam hun weg in de verdere stroom van het leven

© 2019. Hilde Van Hecke.